Ohlášky na neděli 26. 3. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 26. 3. do 2. 4. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 5. neděle postní 7.45 Za rodiče, tety a strýce
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út  
18.00 Za Jaroslava Zachu, manželku,
rodiče a sourozence
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   9.30 Mše sv. v DPS
za Josefa a Ludmilu Kružíkovy a za duše v očistci
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Marii Musilovu, rodiče Smejkalovy a Musilovy
So   18.00 !!!
Mše sv. v Kozlově
19.00 !!!
Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Květná neděle 7.45 Za Milušku Krňoulovou a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za manžela, dvoje rodiče a za duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnes (26. března) ve 14.30 srdečně zveme na křížovou cestu, která bude tentokrát věnována především rodinám. Po ní pak zveme na faru do farní kavárny. Ta bude otevřena od 15 do 17 hodin.

 

  • Další křížové cesty budou v pátek v 17.30 a příští neděli ve 14.30.

 

  • Připomínáme, že od soboty 1. dubna platí v našich farnostech letní pořad bohoslužeb.

 

  • U křtitelnice najdete další úkoly pro děti i rodiče, které vám mohou pomoci v postní přípravě na Velikonoce.

 

  • Na stolku u východu a na nástěnce najdete letáček s rozpisem zpovídání před Velikonocemi. Hlavní zpovědní den bude zde v Lukách v sobotu dubna od 9 do 11 hodin. Vykonejte si, prosím, svátost smíření zavčas. Mimo uvedené termíny se v Lukách pravidelně zpovídá také přibližně 30 minut před každou mší svatou.

 

  • Na Zelený čtvrtek v noci, na Bílou sobotu a o adoračním dnu farnosti,
    který připadá na 11. dubna, bychom opět chtěli vytvořit v našem kostele větší prostor pro setkání s Bohem v tiché modlitbě. K tomu je ale třeba zajistit adorační služby. Kdo by byl ochotný v tyto dny přijít a chvíli hlídat otevřený kostel, může se zapisovat na archy vzadu za lavicemi.

 

  • Závěrem několik informací k pouti na Turzovku: Vzhledem k tomu, že 8. května má být na Turzovce velké množství slovenských poutníků, vykonáme naši pouť již 1. května. Přihlášky přijímá pan Stanislav Blažek, a to nejlépe osobně. Spolu s přihláškou je nutné uhradit zálohu 300,- Kč za osobu. (Telefonní kontakt na pana Blažka je: 608 453 729.) Již příští neděli 2. dubna zveme po křížové cestě, přibližně v 15 hodin, na kaplanku na promítání o historii poutního místa u Turzovky a o minulých poutích.