Ohlášky na neděli 26. 6. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 6. do 3. 7. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 13. neděle v mezidobí

 V Kozlově poutní slavnost
sv. Jana a Pavla, mučedníků

7.45 Za živé a + rodiny Dvořákovy a Sobotkovy
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 Poutní mše sv. v Kozlově
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka
   
17.00 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, sestry a rodiče
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze

(doporučený svátek)

 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka
Svatých prvomučedníků římských
 
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodinu Vondrákovu a Musilovu
So  18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 13. neděle v mezidobí

 V Petrovicích
poutní slavnost
sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.45 Za všechny kněze, kteří zde působili,

a za doktora Jiřího Motýla

9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích – Za farníky

 

 • Sbírka této neděle je určena na bohoslovce. Všem dárcům děkujeme.

 

 • V úterý bude poslední dětská mše svatá, která začne již v 17 hodin. Přede mší svatou mají děti příležitost přistoupit ke svaté zpovědi, a to od 16.15 hodin. Po mši sv. jste pak zváni na farní zahradu na táborák. Pro děti budou špekáčky, chléb a pití zajištěny.

 

 • V den slavnosti diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský  Mons. Pavel Konzbul  kanonicky převezme  vedení diecéze. Emeritní biskup a apoštolský administrátor sede vacante  Vojtěch Cikrle při této příležitosti poděkuje za dvaatřicet let ve službě diecézního biskupa.Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně  zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

 

 • Ve čtvrtek nebude v Lukách mše svatá. Zveme ale na mši sv., kterou bude slavit brtnická farnost od 18 hodin na hradě Rokštejn. Po ní bude taktéž následovat táborák. Občerstvení si zajišťuje každý sám.

 

 • Tento pátek je první pátek měsíce července. Po mši sv. bude následovat krátká adorace
  a svátostné požehnání.

 

 • V sobotu 2. července ve 14 hodin přijme v našem kostele křest Veronika Navrátilová z Luk.

 

 • Příští neděli (3. července) prožijeme v Petrovicích poutní mši svatou, která začne v 15 hodin. Předtím je třeba kostel v Petrovicích zase uklidit. Úklid proběhne již tuto středu. Pojedeme v 16 hod. od kostela. Kdo můžete, tak se, prosím, zapište vzadu na stolečku. Díky.

 

 • Sraz pěších poutníků do Petrovic bude příští neděli v 13.30 na kraji cyklostezky za zdravotním střediskem.

 

 • Mše sv. v 11 hodin v Lukách příští týden není.