Ohlášky na neděli 26. 9. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 26. 9. do 3. 10. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 26. neděle v mezidobí

 Farní den v Lukách n. J.

7.45 Za kněze Karla Šindeláře,
rodinu Šindelářovu a Oherovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Vincence z Paula, kněze  
   
Út Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa 7.45 Za Jaroslava Čermáka rodiče a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
St Svátek
sv. Michaela, Gabriele a Rafaela, archandělů
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Jeronýma,
kněze a učitele církve
9.30 Mše sv. v DPS
za celou přízeň Ficovu a Adamovu
a za duše v očistci
 
Památka
sv. Terezie od Dítěte Ježíše,

panny a učitelky církve
17.00 !!!
Mše sv. v Bítovčicích
18.00

!!!

Za Alžbětu Jarošovou
So Památka svatých andělů strážných 17.00 !!!
Mše sv. v Kozlově
18.00 !!!
Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 27. neděle v mezidobí 7.45 Za Martina a Františku Čermákovy,
sourozence a dcery
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky (při mši sv. křest dítěte)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Srdečně vás všechny zveme na farní den, který se koná už dnes odpoledne (26. září). Program najdete na plakátech. Těšíme se na společné setkání. (Program najdete ZDE.)

 

 • V úterý, o slavnosti sv. Václava, budeme slavit sváteční mše svaté v 7.45 v Lukách a v 11 hodin ve Vysokých Studnicích. Další mše sv. se zaměřením pro děti bude opět až v úterý
  5. října v 18 hodin.

 

 • Upozorňujeme, že již od pátku 1. října začíná platit zimní pořad bohoslužeb.

 

 • Pátek je prvním pátkem v měsíci. Po večerní mši svaté v Lukách (která začíná již v 18 hodin) bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání.

 

 • Příští neděli 3. října při mši svaté v 11 hodin přijme svátost křtu
  Lucie Steingartová
  z Luk nad Jihlavou.