Ohlášky na neděli 27. 2. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 2. do 6. 3. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 8. neděle v mezidobí 7.45 Za Libuši a Stanislava Ryčkovy
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út      
18.00 Za Štěpána Smejkala, manželku,
rodiče a sourozence
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Popeleční středa 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za Marii a Eduarda Dvořákovy,
rodiče a sourozence
Čt    
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Marii Krčálovu, manžela syna a rodiče
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 1. neděle postní
7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za nemocnou osobu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka příští neděle (6. března) bude určena na opravy kostela v Petrovicích.

 

  • Připomínáme lektorům, kteří tak ještě neučinili, že vzadu na stolku si mohou vyzvednout rozpis služeb na další období.

 

  • Tuto středu (2. března) začíná postní doba. Je to den přísného postu. Od 14 do 60 let platí půst od masa. Od 18 do 60 let jsou navíc všichni vázáni tzv. postem újmy, což znamená, že tuto středu je možné se jen jednou za den dosyta najíst. Papež František vyzval, abychom zvláště tento den obědovali půst a modlitby za mír ve světě.

 

  • Popelec bude možné přijmout na Popeleční středu při mši sv. v 18 hodin. Možnost přijmout popelec bude také v neděli po bohoslužbách.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce března. Po mši svaté bude následovat krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

 

  • Pobožnosti křížové cesty budou bývat po celou postní dobu vždy v pátek od 17.30 a v neděli od 14.30 hodin.

 

  • Během postní doby se bude letos konat také „náboženství pro dospělé“. Vždy v pátek po večerní bohoslužbě bude mít o. Jakub na faře přednášku na různá témata spojená s životem z víry. První přednáška bude o falešných představách Boha. Zváni jsou všichni, kdo už nemohou chodit do náboženství ve škole, ale přesto mají chuť se dál vzdělávat.
    25. – 26. března se pak všichni mohou těšit na duchovní obnovu s otcem Petrem Vrbackým na téma „Mějme oči upřeny na Ježíše.“

 

  • Na stolku u východu najdete papírové pokladničky na dobrovolnou postní almužnu pro Charitu (tzv. postničky), které si můžete vzít domů. Také jsou tam k dispozici průvodce postní dobou.