Ohlášky na neděli 27. 3. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 3. do 3. 4. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle postní 7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy,
rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út      
18.00 Za Marii Musilovou
a rodiče Smejkalovy a Musilovy
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 9.30 Mše sv. v DPS
za Josefa a Ludmilu Kružíkovy a za duše v očistci
 
  18.00 !!!
Mše sv. v Bítovčicích
19.00 !!!
Za Josefa Vaňka, manželku, dva bratry, sestru
a duše v očistci
So   18.00 !!!
Mše sv. v Kozlově
19.00 !!!
Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 5. neděle postní 7.45 Za rodiče Markovy a Zachovy a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Děkujeme všem, kdo přispěli do sbírky trvanlivých potravin pro Charitu!

 

  • Dnes (27. března) bude od 15 do 17 hodin po dlouhé pauze opět otevřena farní kavárna. Těšíme se na viděnou.

 

  • Zveme taktéž na pobožnosti křížové cesty, které budou zde v kostele v pátek od 18.30v neděli od 14.30 hodin.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce dubna. Po mši svaté bude následovat krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání. Poté bude na faře pokračovat postní „náboženství pro dospělé“. Tentokrát bude zaměřeno na třetí část Vyznání víry, která se týká Ducha svatého.

 

  • Od 1. dubna budou bohoslužby bývat podle letního rozvrhu.

 

  • Sbírka příští neděle bude určena na opravy kostela v Petrovicích.

 

  • Na stolku u východu najdete letáček s rozpisem zpovídání před Velikonocemi a se svátečním pořadem bohoslužeb. Vykonejte si, prosím, zavčas svátost smíření. Mimo uvedené termíny se pravidelně zpovídá také přibližně 30 minut před každou mší svatou.