Ohlášky na neděli 27. 6. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 27. 6. do 4. 7. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 13. neděle v mezidobí


v Kozlově poutní slavnost
sv. Jana a Pavla, mučedníků

a

v Petrovicích poutní slavnost
sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.45 Za nově vysvěcené kněze a jáhny
9.30 Mše sv. v Puklicích
9.30 Poutní mše sv. v Kozlově
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích: Za farníky
Po Památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka    
   
Út Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů  
19.00 !!!
Za Jana Halase a živou a + rodinu
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   7.30 Úmysl mše sv. je volný.
   
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Karla Čížka a jeho rodiče, rodinu Janouškovu, rodinu Šturcovu
a za duše v očistci
So Svátek sv. Tomáše, apoštola 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 14. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Zdeňka Solaře a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Pátek je první pátek měsíce července. Po mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání.

 

  • Sraz pěších poutníků do Petrovic bude dnes ve 13.30 na kraji cyklostezky za zdravotním střediskem. Mše sv. v Petrovicích začíná v 15 hodin.

 

 Ohlášky manželství:

Tomáš Bilka a Denisa Čápová z Luk nad Jihlavou si udělí dne 10. července 2021 v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

Slovo otce biskupa Vojtěcha k živelné katastrofě na jižní Moravě:

Na tuto neděli 27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Vyzývám ve farnostech také dobrovolníky, zdravotníky a všechny, kteří by mohli účinně pomoci s odstraněním následků včerejší živelné pohromy, aby se zapojili. Děkuji všem, kteří pomohou, i všem, kteří přispějí finančně. Děkuji také těm, kteří se za lidi v postižených oblastech modlí. Jsem s vámi všemi spojený v modlitbě.

+ Vojtěch

Sbírka na bohoslovce původně ohlášená na tuto neděli se přesouvá na neděli 4. července.