Ohlášky na neděli 27. 8. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 27. 8. do 3. 9. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 21. neděle v mezidobí

 

V Lukách poutní slavnost
sv. Bartoloměje, apoštola

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Stanislava Müllera a celou rodinu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Svátostné požehnání
Po Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve
   
   
Út Památka
Umučení sv. Jana Křtitele
 
19.00 Za Petra Dobrovolného a jeho rodiče
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   9.30 Mše sv. v DPS
za živé a + rodiny Zvěřinovy a za duše v očistci
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Na poděkování za všechny přijaté milosti a ochranu
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 22. neděle v mezidobí 7.45 Za Jana Zvěřinu, živou rodinu a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Srdečně zveme na svátostné požehnání, které bude v kostele dnes (27. srpna)
    od 14.30 hodin.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce září. Po mši svaté bude krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

 

  • Sbírka příští neděle bude určena na opravy kostela v Petrovicích.

 

  • Příští neděli také udělíme požehnání žákům a studentům do nového školního roku.
    Kdo chce, může si s sebou vzít aktovku.

 

  • Na stolku za lavicemi je možné si vyzvednout přihlášky do náboženství. Přihlášku vyplňují pouze žáci prvních tříd a ti, kdo ještě do náboženství nechodili.

 

Ohlášky manželství:

Matěj Fischer a Petra Munduchová z Luk nad Jihlavou, si udělí dne 9. září 2023 v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.