Ohlášky na neděli 28. 1. 2024

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 28. 1. do 4. 2. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle v mezidobí 7.45 Za rodiny Stokláskovy a Vochyánovy
a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út    
18.00 Za rodinu Foltovu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Jana Boska, kněze 9.30 Mše sv. v DPS
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt
Svátek
Uvedení Páně do chrámu
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Boženu Strakovu, sestru a rodiče
So Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 5. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Dvořáčkovu, Vránovu, Pípovu
a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka příští neděle bude určena na opravy kaplanky. Čeká nás oprava střechy, verandy
    i některých zdí a výměna všech oken. Hrubý odhad nákladů je 1,5 mil. Kč. První brigáda bude již 10. února.

 

  • V úterý (30. ledna) se v 16.30 poprvé sejdou děti na faře k přípravě na první svaté přijímání.

 

  • V pátek je svátek Uvedení Páně do chrámu. Při bohoslužbě požehnáme svíčky, tzv. hromničky. Je to zároveň první pátek v měsíci únoru. Po mši sv. bude následovat modlitba litanií a adorace moderovaná Komunitou Emmanuel.

 

  • V sobotu si připomeneme sv. mučedníka Blažeje. Svatoblažejské požehnání se letos bude udělovat v sobotu večer v Kozlově a také příští neděli po všech bohoslužbách.

 

  • Příští neděli (4. února) bude v 9.30 křest Josefíny Dvořáčkové z Luk. Odpoledne zveme opět po krátké pauze na modlitby rodin, které budou od 14.30 v kostele, a poté do farní kavárny, která bude na faře od 15 do 17 hodin.