Ohlášky na neděli 28. 11. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 11. do 5. 12. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 1. neděle adventní 7.45 Za rodinu Gotzmannovu, Ondráčkovu
a Emilii Rozhonovou
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út Svátek sv. Ondřeje, apoštola  
18.00 Za Karla a Marii Landsmanovy
St   17.00 Adorace
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt    
   
Památka
sv. Františka Xaverského, kněze
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za všechny pracující
v osmi a dvanáctihodinových směnách
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 2. neděle adventní 7.45 Za Robina Kalistu a Boží milosrdenství
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Josefa Bartuška, dvoje rodiče a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 

  • Ve středu v 17 hodin zveme na adoraci, při které se tentokrát budeme modlit především za nenarozené děti.

 

  • Čtvrteční ranní mše sv. tento týden není.

 

  • Tento pátek je prvním pátkem měsíce Po mši sv. bude následovat krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

 

  • Omlouváme se všem, kdo se těšili na slibované setkání se sv. Mikulášem v kostele, které se mělo konat příští neděli od 14.30 hodin, ale vzhledem ke zhoršující se epidemické situaci jsme se rozhodli jej zrušit.

 

  • Vzadu na stolečku je ale stále k dispozici seznam, kam se můžete zapisovat, pokud máte zájem o návštěvu sv. Mikuláše u vás doma.

 

  • Po bohoslužbách se budou v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na příští rok.