Ohlášky na neděli 28. 4. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 28. 4. do 5. 5. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 5. neděle velikonoční 7.45 Za Karla Nováčka, rodiče a bratry
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 1. sv. přijímání – Mše sv. za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek
sv. Kateřiny Sienské,
panny a učitelky církve,
patronky Evropy
 
Út   15.00 Pohřeb paní Jiřiny Šlechtické
18.00 Za rodiče Markovy a Zachovy
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka
sv. Josefa, dělníka
18.00 Májová pobožnost
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve
   
Svátek
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
14.00 Pohřeb paní Marie Varhaníkové
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Májová pobožnost
19.00 Za Jindřišku Horkou, manžela, sestru a rodiče
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 6. neděle velikonoční 7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy,
rodiče a sourozence
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Sbírka příští neděle bude na podporu pronásledovaných křesťanů.

 

 • Ve středu 1. května se uskuteční výlet rodin s dětmi na Křemešník.
  Odjezd v 8.45 od kostela.

 

 • Již 11. května se vydáme na pouť do Neratova a Litomyšle. Máme stále hodně volných míst. Hlaste se u Markéty Brestovské (telefon je na plakátu).
  Klidně pozvěte i přátele a známé z jiných farností.

 

 • Srdečně zveme na májové pobožnosti, které budou tento týden ve středu v 18 hodin, v pátek v 18.30 a příští neděli hned po ranní mši svaté.

 

 • Pátek je prvním pátkem v měsíci. Po mši sv. bude následovat modlitba litanií, na kterou naváže adorace moderovaná Komunitou Emmanuel.

 

 • Příští neděli 5. května ve 12 hodin budou zde v Lukách křtiny Pavla Zejdy z Puklic.

 

 • Díky všem, kdo nám pomáhají s opravami na kaplance. Díky také všem, kdo se modlíte za dobré počasí a ochranu při práci ve výškách. Dílo pokročilo a brzy nás bude čekat bouraní dřevěné verandy.