Ohlášky na neděli 28. 5. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 28. 5. do 4. 6. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne SLAVNOST
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
7.45 Za farníky
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za živé a + z rodiny Bouchnerovy,
Kohoutkovy a Mikolajkovy
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka
Panny Marie, Matky církve
18.00 Májová pobožnost
Út Památka sv. Zdislavy 18.00 Za rodiče Novotnovy,
za Annu Hlávkovu, Jana Hlávku a celou rodinu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Svátek
Navštívení Panny Marie
18.00 Májová pobožnost
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a věčného kněze
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Jaroslava Musila, rodiče, sourozence
a duše v očistci
So Památka
sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Poutní slavnost
ve Vysokých Studnicí
7.45 Za rodiče Svěrákovy, jejich děti a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Sbírka této neděle je určena pro Charitu. Vedle toho je možné přispět do zvláštní kasičk
  u východu z kostela na vzdělání dětí, které jako farnost podporujeme v rámci projektu
  Adopce na dálku. Více o těchto dětech se můžete dočíst na nástěnce pod věží.

 

 • Srdečně zveme na poslední dvě májové pobožnosti, které budou v pondělí a ve středu
  od 18 hodin.

 

 • V pátek 2. června od 17 hodin proběhne na kaplance workshop pro dívky. Tvořit se budou výrobky k prodeji na farním dnu.

 

 • Tento pátek je zároveň prvním pátkem měsíce června. Po mši svaté bude následovat krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

 • Ve Studnicích také v pátek (2. června) proběhne Noc kostelů. Program najdete na nástěnce.

 

 • Poutní mši sv. ve Vysokých Studnicích bude příští neděli v 11 hodin slavit generální vikář brněnské diecéze otec Pavel Kafka. Po mši svaté požehná obnovené hřbitovní kaple.

 

 • Již 11. června nás čeká Farní den. Už teď se, prosím, za tuto akci modleme, zvláště za příhodné počasí a za všechny účastníky i organizátory. V tuto chvíli na Farní den sháníme farníky ochotné alespoň 30 minut (ale klidně i déle) během odpoledne hlídat kostel, aby mohl být volně přístupný návštěvníkům. Dobrovolníci se mohou zapsat do tabulky na stolku za lavicemi. Předem moc děkujeme za pomoc.