Ohlášky na neděli 28. 8. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 8. do 4. 9. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 22. neděle v mezidobí 7.45 Za Marii Votavovou a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Na přímluvu sv. Augustina za manžele Fiřtovy
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka Umučení sv. Jana Křtitele    
   
Út      
19.00 Za Jaroslava Kostku, rodiče a tetu
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt      
18.30 Adorace
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za požehnání pro nový školní rok
So Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 11.00 Svatba Pavla Dvořáka a Michaely Mátlové
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 23. neděle v mezidobí 7.45 Za Jana Zvěřinu, živou rodinu a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Na stolku za lavicemi je možné si vyzvednout přihlášky do náboženství. Přihlášku vyplňují pouze žáci prvních tříd a ti, kdo ještě do náboženství nechodili.

 

  • V letošním roce bude také zahájena příprava na biřmování. Zájemci se mohou hlásit do konce září osobně u otce Jakuba.

 

  • Na stolku za lavicemi najdete také rozpis „nedělních obědů s farářem“ na nadcházející rok. Díky všem, kdo se přihlásili.

 

  • Ve čtvrtek od 18.30 zveme na adoraci s hudebním doprovodem.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce září.

 

  • Sbírka příští neděle bude určena na opravy kostela v Petrovicích.

 

  • Od 2. do 10. září bude otec Jakub na dovolené. Bohoslužby bude slavit otec Bohdan a otec Jiří Janalík. Pokud by někdo potřeboval domluvit pohřeb, kontaktujte pana kostelníka Pavla Smejkala (tel.: 721 560 434).

 

  • Mary’s Meals je charitativní nevládní nízkonákladová organizace zabývající se programy školního stravování v převážně rozvojových zemích. Jedním z projektů celého programu je tzv. Batůžkový projekt. Do něj jsme se společně zapojili již před dvěma lety a nyní bychom to rádi spolu s vámi zopakovali. Budete pořizovat vašim školákům novou školní tašku a ta stará je ještě funkční a nezničená? Nebo jste ochotni pomoci jen tak? Darovat můžete jednotlivé předměty ze seznamu nebo můžete zkompletovat celý batoh. Ti, kteří nemají doma školáky, mohou přispět finančně. Seznam věcí, kterými je potřeba batůžek vybavit, najdete na stolečku vzadu v kostele. Dále tam najdete modlitbu Mary’s Meals. Budeme moc rádi, když si ji vezmete a budete se za toto dílo doma modlit. Také jsme dozadu umístili krabice s fixami, popisovači, zvýrazňovači, které jsme dostali darem. Ty ovšem do batůžků nemůžeme využít, a tak je nabízíme vám a vašim dětem za symbolickou 1,- Kč za kus. Z příspěvků pak nakoupíme chybějící materiál. Pokud se rozhodnete zapojit a batůžek zkompletovat nebo darovat nějaké jeho komponenty nebo přispět finančně, tak můžete hodit peníze do přiložené kasičky, případně kontaktujte Evu Mátlovou, Petru Trnkovu nebo Kláru Vochyánovou.

 

  • Nyní udělíme požehnání žákům a studentům před začátkem nového školního roku. Kdo chce, může přijít dopředu před oltář.