Ohlášky na neděli 29. 1. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 1. do 5. 2. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Řehořovu a Jedličkovu a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út Památka sv. Jana Boska, kněze  
18.00 Za rodinu Foltovu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek
Uvedení Páně do chrámu
17.00 !!!
Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 !!!
Za Boženu Strakovu, sestru a rodiče
Nezávazná památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 15.00 Mše sv. s rozloučením před kremací
paní Marie Tejkalové
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 5. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za manžele Holubovy, duše v očistci a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka příští neděle bude určena na opravy kostela v Petrovicích.

 

  • V úterý (31. ledna) se v 16.30 poprvé sejdou děti na kaplance k přípravě na první svaté přijímání. Po večerní mši sv. pak bude taktéž na kaplance setkaní ekonomické a pastorační rady farnosti.

 

  • Ve čtvrtek je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté budou slouženy v 17 hodin ve Vysokých Studnicích a v 18 hodin v Lukách a požehnáme při nich svíčky, tzv. hromničky.

 

  • Pátek je prvním pátkem v měsíci únoru a zároveň si tento den připomínáme sv. Blažeje. Po mši sv. bude následovat krátká adorace a navíc i svatoblažejské požehnání. Svatoblažejské požehnání se bude individuálně udělovat také příští neděli po bohoslužbách.

 

  • Příští neděli (5. února) zveme opět po krátké pauze na modlitby rodin, které budou od 14.30 v kostele, a poté do farní kavárny, která bude na faře od 15 do 17 hodin.

 

  • Na stolku za lavicemi je kasička, do které je možné přispět na pomoc mamince se třemi dětmi, které ve středu 18. ledna o všechno připravil požár jejich domu na Rounku. Dary budou předány prostřednictvím hasičů, kteří u požáru zasahovali. Na webových stránkách obce Vyskytná nad Jihlavou najdete číslo bankovního účtu, na který je možné zasílat dary bezhotovostní platbou.