Ohlášky na neděli 29. 10. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 29. 10. do 5. 11. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost
Výročí posvěcení kostela
7.45 Za Helenu Šanderovou, Máriu a Olgu Lapárovy,
babičku Wenzlovu, paní učitelku
a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
Út    
18.00 Za živou a + rodinu Kolouchovu a duše v očistci
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Slavnost Všech svatých

(doporučený svátek)
17.00 !!!
Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 !!!
Za Dp. P. Milo Bendu
a kněze, kteří působili v naší farnosti
Čt Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé
17.00 !!!
Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 !!!
Za všechny zemřelé v uplynulém roce
14.00 Pohřeb paní Zdenky Fischerové
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za + Růženu a Františka Nováčkovy
So Památka
sv. Karla Boromejského, biskupa
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 31. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, jejich děti,
duše v očistci a za rodinu Hosovu a Jadrných
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Pobožnost za zemřelé (hřbitov)

 

  • Od středy máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci, a to až do
    8. listopadu. Podmínky jsou na nástěnce před kostelem a na webových stránkách farnosti. Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci je možné získat 1. listopadu odpoledne a celý den 2. listopadu při návštěvě kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce listopadu. Po mši sv. bude následovat krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Na naši tradiční modlitbu litanií tentokrát ovšem naváže ještě společná modlitba se zpěvem moderovaná Komunitou Emmanuel. Tato společná modlitba bude trvat asi půl hodiny a všichni jsou na ni srdečně zváni.

 

  • V sobotu 4. listopadu bude opět brigáda ve farním lese. Tentokrát se budou sázet stromky. Prosíme o pomoc co nejvíce dobrovolníků. Začíná se od 8 hodin. Paseka se nachází u cesty
    z Předboře do Petrovic. S sebou těžkou motyku. V případě nejasností se obraťte na Tomáše Smejkala (tel.: 739 183 794).

 

  • Příští neděli (5. listopadu) zveme k pobožnosti za naše zemřelé, která začne na hřbitově
    ve 14.30 hodin.