Ohlášky na neděli 29. 11. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 11. do 6. 12. 2020

POZOR!! Účast na bohoslužbách je omezena limitem stanoveným protiepidemickým systémem Ministerstva zdravotnictví ČR.

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 1. neděle adventní

 

7.45 Za rodinu Gotzmanovu, Ondráčkovu
a Emilii Rozhonovou
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za manžela Jana Hejtmánka a celou rodinu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek sv. Ondřeje, apoštola  
 
Út  
18.00 Za živou a + rodinu Nahodilovu, rodinu Pokornou a duše v očistci
St   17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
 
Čt Památka sv. Františka Xaverského, kněze 7.30 Za nemocnou pravnučku
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Robinu Kalistu, celý rod a Boží milosrdenství
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

2. neděle adventní

 

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Josefa Bartušku, dvoje rodiče a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V současné době se může účastnit jedné bohoslužby maximálně 20 osob. V případě, že bude vyhlášen přechod do 3. stupně protiepidemického systému (tzv. PES), bude se moci účastnit jedné bohoslužby až 30 osob. Zájemci o účast na bohoslužbě se mohou hlásit u o. Jakuba (tel. 775 632 771) nebo u Ludmily Krčálové (tel. 731 402 678). Přednost mají ti, na jejichž úmysl je daná mše sv. slavena, a v neděli ti, kdo mají lektorskou či ministrantskou službu.

 

  • Po dobu trvání mimořádných opatření bude každou neděli vždy od 14.30 do 17 hodin možné individuálně přistoupit ke sv. přijímání nebo ke sv. zpovědi. Zpovídat se bude také v týdnu, a to půl hodiny před každou mší sv. Tuto neděli v 17 hodin bude navíc možnost nechat si požehnat adventní věnec.

 

  • Pod věží je k dispozici text nedělního kázání o. Bohdana (viz též ZDE) a také adventní úkoly, které bude možné využít v rámci duchovní přípravy na Vánoce.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce prosince. Po mši sv. bude následovat krátká adorace a svátostné požehnání.

 

  • Zájemci o návštěvu Mikuláše v rodinách se mohou zapsat na seznam, který bude k dispozici v prostoru pod věží kostela.