Ohlášky na neděli 29. 5. 2022

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 5. do 5. 6. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 7. neděle velikonoční 7.45 Za Josefu a Karla Nováčkovy a za duše v očistci
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Na poděkovaní za živou rodinu Kolouchovu
a Holubovu, za nemocné a za Boží milosrdenství
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Zdislavy    
18.00 Májová pobožnost
Út Svátek
Navštívení Panny Marie
   
18.00 Úmysl mše svaté je volný.
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Památka sv. Justina, mučedníka 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.15 Adorace
Čt   7.30 Na poděkování za přijatá dobrodiní
 15.00 Pohřeb Josefa Cahy
Památka sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Ivu, Jiřinu a Antonína Pavlíčkovy
a za rodinu Janouškovu a Valovu
So   18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost Seslání Ducha svatého

 

Farní den

7.45 Za rodinu Kežlínkovu, Šmídovu a Wražinovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • V pondělí v 18 hodin bude poslední májová pobožnost.

 

  • Ve středu června od 19.15 bude společná adorace před Nejsvětější Svátostí.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce června. Po mši svaté bude následovat krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

  • Minulý čtvrtek, o slavnosti Nanebevstoupení Páně, dne 26. května 2022, jmenoval papež František novým diecézním biskupem brněnským Mons. Pavla Konzbula, dosavadního pomocného biskupa brněnského, titulárního biskupa litomyšlského a generálního vikáře brněnské diecéze. Do úřadu bude slavnostně uveden 29. června. Pamatujme na oba naše biskupy v modlitbě.

 

  • Rádi bychom vám připomněli blížící se Farní den, který nás čeká už příští neděli 5. června. Program najdete na plakátech. Můžete pozvat své rodiny, blízké a přátele.

 

Opět bychom se na vás také rádi obrátili s prosbou o vaši pomoc a spolupráci. Napéct můžete nejrůznější sladkosti, cukroví, buchty, koláče, a další sladké i slané dobroty. Vítané jsou ovšem také zavařené okurky, papriky „kozí rohy“, nutella, vajíčka apod. Vše můžete přinášet v pátek
3. června po večerní mši svaté, nebo v sobotu 4. června od 16 hodin na kaplanku.

 

Kromě toho sháníme také starší funkční lednici s mrazáčkem. Pokud byste ji někdo mohl nabídnout k půjčení na Farní den, kontaktujte Evu Mátlovou (tel. 732 376 948).

 

Další prosba je na stavění stanu. Prosíme ochotné muže, aby se zapsali vzadu na stolečku na papír. Stan se bude stavět ve čtvrtek od 17 hodin na farní zahradě.

 

V neposlední řadě vás prosíme o modlitby za příhodné počasí a také za to, aby společně prožitý čas o Farním dnu, ale i služba na jednotlivých stáncích a stanovištích přinesla požehnání pro farnost i obec.

 

Děkujeme.