Ohlášky na neděli 29. 8. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 29. 8. do 5. 9. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 22. neděle v mezidobí 7.45 Za Marii Reischlovou, Václava, rodiče
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út    
19.00 Za Jaroslava a Marii Gotzmanovy a jejich rodiče
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.15 Adorace
Čt  
 
Památka sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Jana Zvěřinu, živou rodinu a duše v očistci
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 23. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Zimolovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Ve středu 1. září v 19.15 zveme na společnou eucharistickou adoraci, kterou doprovodí zpěvem naše schola.

 

  • Ve čtvrtek 2. září se koná na Vranově u Brna Den za posvěcení kněží. Můžete na kněze naší diecéze pamatovat v modlitbě. (Ranní mše sv. zde v Lukách proto tento čtvrtek nebude.)

 

  • Na stolku za lavicemi je možné si vyzvednout přihlášky do náboženství. Přihlášku vyplňují pouze rodiče žáků prvních tříd a těch, kdo ještě do náboženství nechodili.

 

  • Příští neděli v závěru mší svatých požehnáme žákům a studentům do nového školního roku. Pokud budou děti chtít, mohou si s sebou přinést školní tašky.

 

  • První mše sv. pro děti bude letos až září.
    (Od 6. do 15. září bude totiž mít o. Jakub dovolenou.)

 

  • Na nástěnce najdete text výzvy našich biskupů k nadcházejícím volbám (též ZDE). Otcové biskupové nás zde zvou ke společné modlitbě za dobrý výsledek voleb. V naší farnosti se proto až do voleb budeme společně modlit na tento úmysl po každé mši sv. modlitbu Pod ochranu tvou se utíkáme
    (Kancionál, č. 008).

 

Ohlášky manželství:

Tomáš Bartušek a Tereza Němcová, oba z Luk nad Jihlavou, si udělí dne 11. září 2021 v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.