Ohlášky na neděli 3. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 3. 10. do 10. 10. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 27. neděle v mezidobí 7.45 Za Martina a Františku Čermákovy,
sourozence a dcery
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky (při mši sv. křest dítěte)
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Františka z Assisi    
   
Út Nezávazná památka
sv. Faustiny Kowalské, panny
   
18.00 Za Františka a Růženu Rožkovy, dcery, rodiče a sourozence
St Nezávazná památka sv. Bruna, kněze 17.00 !!!
Adorace
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka Panny Marie Růžencové    
   
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Karla a Martu Hejkalovy a ostatní příbuzné
So   17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 28. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Šmídovu, Kuchaříkovu, Janouškovu a Eledrovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Moc děkujeme všem, kteří jakkoli přispěli k dobrému průběhu farního dne. Zvláště děkujeme těm, kdo se modlili za příhodné počasí, těm, kdo darovali výrobky a různé potraviny, kdo se zapojili do služeb, těm, kdo pomohli s propagací mezi lidmi, i všem, kteří přišli.

 

  • V úterý opět zveme všechny děti na večerní mši sv. Seznámíme se s dalším předmětem z našeho okolí, který nám pomůže pochopit něco z nedělního evangelia.

 

  • Od 1. října jsou bohoslužby podle zimního rozvrhu. Výjimkou je středeční mše sv. ve Vysokých Studnicích, která bude i nadále v 18 hodin.

 

  • Srdečně zveme na společnou adoraci před Nejsvětější svátostí, která bude tuto středu, a to již od 17 hodin. Budeme společně prosit za naši zemi a vyprošovat si moudrost pro dobré rozhodnutí v nadcházejících volbách do poslanecké sněmovny.