Ohlášky na neděli 3. 7. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 7. do 10. 7. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 14. neděle v mezidobí

V Petrovicích poutní slavnost
sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.45 Za všechny kněze, kteří zde působili,
a za doktora Jiřího Motýla
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích – Za farníky
Po Nezávazná památka sv. Prokopa, opata    
   
Út Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy

(doporučený svátek)
7.45 Na úmysl dárce
9.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
St Nezávazná památka
sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt  
 
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Na úmysl dárce
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 15. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za + Boženu a Jaroslava Chlupovy z Předboře
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Tuto neděli (3. července) začínají první dva farní tábory. Jedna skupina jede do Nových Syrovic a druhá do Starče. Pamatujme, prosím, na oba tábory v modlitbě.

 

  • V sobotu 9. července v 15 hodin přijme v našem kostele křest Ella Vaňková.

 

  • Sraz pěších poutníků do Petrovic je dnes (3. července) v 13.30 za zdravotním střediskem.