Ohlášky na neděli 3. 9. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 3. 9. do 10. 9. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 22. neděle v mezidobí 7.45 Za Jana Zvěřinu, živou rodinu a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út  
18.00 Za Marii Votavovou a duše v očistci
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt      
18.30 Adorace
Svátek
Narození Panny Marie
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Úmysl mše sv. je volný.
So 11.00 Svatba Matěje Fischera a Petry Munduchové
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 23. neděle v mezidobí 7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy,
rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka této neděle je určena na opravy kostela v Petrovicích. Všem dárcům děkujeme.

 

  • V úterý zveme na první mši svatou pro děti v tomto školním roce. Začátek je v 18 hodin.

 

  • Ve čtvrtek zveme na adoraci, která bude od 18.30.

 

  • Na stolku za lavicemi je stále možné si vyzvednout přihlášky do náboženství. Přihlášku vyplňují pouze žáci prvních tříd a ti, kdo ještě do náboženství nechodili. Náboženství se začne učit od příštího týdne.

 

  • V sobotu 9. září se uskuteční ve Vysokých Studnicích na farní zahradě Sousedské odpoledne. Začátek je ve 14 hodin. Výtěžek akce podpoří opravu studnických varhan.

 

  • Příští neděli (10. září) od 17 hodin v našem louckém kostele zazní koncert renesanční hudby s přednesem sonetů Williama Shakespeara. Dobrovolné vstupné podpoří taktéž studnické varhany.

 

  • Již v neděli 24. září při mši svaté v 11 hodin budeme slavit svátost biřmování. Měl by ji udělovat otec biskup Vojtěch Cikrle. Přípravná schůzka biřmovanců bude v pátek 8. září od 17 hodin na faře.