Ohlášky na neděli 30. 10. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 10. do 6. 11. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost

Výročí posvěcení kostela

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických, syna Ladislava
a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
   
Út Slavnost Všech svatých 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za Dp. P. Milo Bendu
a kněze, kteří působili v naší farnosti
St Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za všechny zemřelé v uplynulém roce
Čt  
18.30 Adorace + podávání sv. přijímání
Památka
sv. Karla Boromejského, biskupa
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Milana Bedrnu, sourozence, rodiče

a duše v očistci

So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 32. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Evu Pikolonovou a za celý jejich rod
a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Pobožnost za zemřelé (hřbitov)

 

 • Dnes odpoledne (30. října) zveme na farní kavárnu, která se uskuteční od 15 do 17 hodin na faře. Předcházet budou modlitby rodin, které budou v kostele od 14.30. V průběhu farní kavárny pak bude na kaplance zajištěn program pro děti.

 

 • Od úterý máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci,
  a to až do 8. listopadu. Podmínky jsou na nástěnce před kostelem a na webových stránkách farnosti. Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci je možné získat
  1. listopadu odpoledne a celý den 2. listopadu při návštěvě kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 • Ve čtvrtek bude od 18.30 hodin eucharistická adorace.
  Po ní bude možnost přistoupit ke svatému přijímání.

 

 • Pátek je prvním pátkem měsíce listopadu. Po mši sv. bude následovat krátká pobožnost
  k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

 

 • V sobotu 5. listopadu se vydáme s ministranty na výlet. Více informací u otce Jakuba.

 

 • Příští neděli zveme k pobožnosti za naše zemřelé, která začne na hřbitově ve 14.30 hodin.