Ohlášky na neděli 30. 4. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 30. 4. do 7. 5. 2023

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle velikonoční

 Neděle Dobrého Pastýře

7.45 Za Josefa a Marii Šedovy
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 1. sv. přijímání – Mše sv. za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Nezávazná památka
sv. Josefa, dělníka
18.00 Májová pobožnost
Út Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve
18.00 Za Martina Vondráka, manželku, syna,
rodiče, sourozence a Jana Nahodila
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Svátek
sv. Filipa a Jakuba, apoštolů
18.00 Májová pobožnost
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt    
18.30 Adorace
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Májová pobožnost
19.00 Za dceru, manžela a rodiče
So Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 5. neděle velikonoční 7.45 Za farníky
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Srdečně zveme na májové pobožnosti, které budou tento týden v pondělí a ve středu
    v 18 hodin, v pátek v 18.30 a příští neděli hned po ranní mši svaté. Při májových letos budeme ve všední dny číst z nové knížky o Panně Marii od otce biskupa Vojtěcha.

 

  • Ve čtvrtek v 18.30 bude opět příležitost k adoraci.

 

  • Pátek je pak prvním pátkem měsíce května. V 17.30 bude na kaplance schůzka ministrantů. Po mši svaté pak bude následovat svátostné požehnání.

 

  • Sbírka příští neděle bude určena na opravy kostela v Petrovicích.

 

  • Poutníkům na Turzovku připomínáme, že sraz je zítra již v 3.45 u muzea.

 

  • Na stolku za lavicemi je stále možné se přihlásit na výlet rodin s malými dětmi do Znojma, který plánujeme na 13. května.

 

  • Otec biskup Pavel zve na diecézní setkání mládeže, které bude také května v Žarošicích. Bližší informace a přihlášky najdete na webu mladez.biskupstvi.cz/dsm/ Z Třeště bude vypraven autobus. Kdo by měl zájem o společnou přepravu, nahlaste se, prosím nejpozději do 10. května u otce Jakuba.