Ohlášky na neděli 30. 5. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 30. 5. do 6. 6. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Nejsvětější Trojice 7.45 Za Marii Votavovou, manžela Františka,
celou přízeň a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Radka Jeřábka, rodinu Jeřábkovu
a rodinu Földešiovu
11.00 Poutní mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Májová pobožnost
Po Svátek navštívení Panny Marie    
18.00 Májová pobožnost
Út Památka sv. Justina, mučedníka  
18.00 Za skauty a skautky a jejich rodiny
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.15 Adorace
Čt Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 7.30 Za farníky
   
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Jana Vondráka, manželku a celou rodiny
So Památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost Těla a Krve Páně 7.45 Za rodiče Kežlínkovy a syna
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Stanislava Dvořáka a Otto Chvojsíka
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Ve středu zveme na adoraci doprovázenou společnou modlitbou a zpěvem, která začne v 19.15 hodin.

 

  • Tento pátek je první pátek měsíce června. Po mši sv. bude následovat modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

 

  • Příští neděli oslavíme slavnost Těla a Krve Páně. Po ranní mši svaté se uskuteční eucharistický průvod. Do průvodu srdečně zveme družičky s květinami.

 

  • Brzy skončí první kolo návštěv o. Jakuba v rodinách při nedělních obědech. Kdo by měl zájem o setkání s o. Jakubem v dalším období, může se zapsat do tabulky, která je vzadu na stolku.

 

  • Vzadu na stolku najdete také nový rozpis lektorských služeb.