Ohlášky na neděli 30. 6. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 30. 6. do 7. 7. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 13. neděle v mezidobí

V Petrovicích
poutní slavnost
sv. Petra a Pavla, apoštolů

7.45 Za Václava Slezáka, dvoje rodiče a Helenu Brancuzskou
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
15.00 Poutní mše sv. v Petrovicích
Za farníky
Po      
 
Út  
19.00 Za Martina Vondráka, manželku, syna, rodiče,
sourozence a Jana Nahodila
St Svátek sv. Tomáše, apoštola    
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Prokopa, opata  
 
Slavnost
sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy,
hlavních patronů Moravy
 

(doporučený svátek)

9.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Aleše Petra, Cyrila Řehoře a celou přízeň
So Nezávazná památka
sv. Marie Gorettiové,
panny a mučednice
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 14. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za + rodinu Nahodilovu a Pokorných
a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Tuto neděli začíná první farní tábor. Pamatujme, prosím, na táborníky v modlitbě.

 

  • Tento pátek je první pátek měsíce července. Po mši sv. bude následovat krátká adorace
    a svátostné požehnání.

 

  • Sraz pěších poutníků do Petrovic je dnes (30. června) v 13.30
    za zdravotním střediskem.

 

  • Sbírka příští neděle bude na opravy ve farnosti.