Ohlášky na neděli 30. 7. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 30. 7. do 6. 8. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 17. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Blažka, manželku,
živou rodinu a za duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka
sv. Ignáce z Loyoly, kněze
   
   
Út Památka
sv. Alfonsa Marie z Liguori,
biskupa a učitele církve
   
19.00 Za + Helenu Netrdovou a celou rodinu
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   7.30 Za Josefa Dvořáka a celou rodinu
   
Památka
sv. Jana Marie Vianneye, kněze
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za uzdravení sestry a za duše v očistci
So Nezávazná památka
Posvěcení římské baziliky
Panny Marie
11.00 Svatba Daniela Palečka a Kláry Svobodové
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Svátek Proměnění Páně 7.45 Za Otu Martense
a za živou a + rodinu Krňoulovu a Martensovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Tento pátek je prvním pátkem měsíce srpna. Po mši svaté bude následovat krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

  • Příští neděli se bude konat sbírka na opravy kostela v Petrovicích.

 

  • Otec Jakub děkuje všem, se kterými se mohl setkat v uplynulém roce při nedělních obědech. Kdo by měl zájem setkat se při nedělním obědě v novém školním roce, může se zapsat na stolku vzadu za lavicemi.