Ohlášky na neděli 31. 1. 2020

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31. 1. do 7. 2. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Boženu Chlupovou z Předboře
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
 
Út Svátek Uvedení Páně do chrámu

(Hromnice)

 
18.00 Za manžele Holubovy, duše v očistci
a celý rod
St Památka sv. Blažeje,
biskupa a mučedníka
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Svatoblažejské požehnání v Lukách
Čt 07.30 Za Vlastu Zachovou, syna Marka
a rodiče Bémovi
 
Památka sv. Agáty,
panny a mučednice
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Boženu Strakovou, sestru a rodiče
So Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne  

5. neděle v mezidobí

 

7.45 Za rodinu Dvořáčkovu a Pípovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

  • Stále platí 5. stupeň vládního protiepidemického systému, který mimo jiné výrazně omezuje možnosti shromažďování. V naší farnosti to znamená, že mší svatých se prozatím bohužel mohou účastnit jenom ti, kdo se na danou bohoslužbu dopředu přihlásí. Hlásit se je možné u o. Jakuba. Na čtvrteční ranní mše sv. je možné přijít i bez přihlášení.

 

  • V úterý přede mší sv. proběhne žehnání svící (hromniček). Tento týden nebude úterní večerní mše svatá spojena s přípravou na první svaté přijímání. Je tedy možné se na ni nechat zapsat.

 

  • Ve středu 3. února, v den památky sv. Blažeje, bude možné přijmout v Lukách v kostele svatoblažejské požehnání od 18 do 18.30 hodin.

 

  • Příležitost k individuálnímu přijetí svatého přijímání či svátosti smíření je v louckém kostele vždy v neděli od 14.30 do 17.00 hodin a také půl hodiny přede mšemi sv. ve všední dny.

 

  • Pod věží najdete text nedělního kázání o. Jakuba (též ZDE).

 

  • Otec biskup Vojtěch nás prosí, abychom podporovali povolání ke kněžství i k různým formám zasvěceného života, a to zvláště modlitbou a příkladem živé víry. Celý list otce biskupa najdete ZDE.