Ohlášky na neděli 31. 10. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31. 10. do 7. 11. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost
Výročí posvěcení kostela
7.45 Za Martina Vondráka, celou rodinu a Boží milosrdenství pro naši farnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Musilovu a rodinu Lavičkovu
a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Slavnost Všech svatých 17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za Dp. P. Milo Bendu
a kněze, kteří působili v naší farnosti
Út Vzpomínka
na všechny věrné zemřelé
17.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Za farníky
St 17.00 Adorace + podávání sv. přijímání
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka
sv. Karla Boromejského, biskupa
   
18.00 Úmysl mše sv. je volný.
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických a syna Ladislava
a celý rod
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 32. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Evu Pikolonovou
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Pobožnost za zemřelé (hřbitov)

 

 • Všechny zpěváky zveme na zkoušku sboru, která bude dnes (31. října) od 14.30 na faře.

 

 • Od pondělí máme možnost získávat plnomocné odpustky pro duše v očistci, a to až do
  8. listopadu. Podmínky jsou na nástěnce před kostelem a na webových stránkách farnosti. Plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci je možné získat 1. listopadu odpoledne a celý den 2. listopadu při návštěvě kostela. Kromě tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je třeba pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha. Od 1. do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 • Mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření bude tento týden v pondělí, v úterý a v pátek před večerními bohoslužbami, a to už od 17 hodin.

 

 • Ve středu bude od 17 do 17.30 hodin eucharistická adorace. Po ní bude možnost přistoupit ke svatému přijímání.

 

 • Ve čtvrtek bude mše sv. až večer v 18 hodin. Bude ji slavit otec Bohdan.

 

 • Pátek je prvním pátkem měsíce listopadu. Po mši sv. bude následovat krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a svátostné požehnání.

 

 • V sobotu 6. listopadu se vydáme s ministranty na „dušičkovou“ pouť do Petrovic.
  Sraz je v 9 hodin zde v Lukách u kostela.

 

 • Příští neděli jste zváni k pobožnosti za naše zemřelé, která začne na hřbitově ve 14.30 hodin.