Ohlášky na neděli 31. 12. 2023

POŘAD BOHOSLUŽEB
 v týdnu od 31. 12. 2023 do 7. 1. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Svátek Svaté rodiny,
Ježíše, Marie a Josefa
7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za otce Josefa Červenku
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po SLAVNOST
MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
7.45 Za P. Jana Veselého a duše v očistci,
na které nikdo nepamatuje
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Út Památka sv. Basila Velikého
a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
 
18.00 Za Edu a Zitu Vochyánovy
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka
Nejsvětějšího Jména Ježíš
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt  
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Věru Číhalovu, rodiče, sestry, bratra a 3 neteře
So   17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ
7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Valíkovu, Ďáskovu a Karafiátovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Úterní mše sv. bude opět se zaměřením pro děti.

 

  • Od letošního roku se ruší čtvrteční ranní mše svaté. Otec Jakub slouží každý čtvrtek v 15.30 mši sv. v nemocniční kapli.

 

  • Pátek je prvním pátkem měsíce ledna. Po mši svaté bude následovat modlitba litanií k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, na niž naváže adorace moderovaná Komunitou Emmanuel.

 

  • V sobotu 6. ledna se uskuteční tradiční Tříkrálová sbírka.

 

  • Slavnost Zjevení Páně oslavíme tentokrát až v neděli 7. ledna. Při bohoslužbách proběhne žehnání vody, kadidla a křídy.

 

  • Připomínáme, že již probíhá předprodej vstupenek na ples naší farnosti, který se uskuteční v sobotu 20. ledna. Vstupenky je možné zakoupit si u Lukáše Koloucha (tel.: 737 581 519). Kdo by se chtěl zapojit do příprav plesu, může se zapsat v kostele vzadu na stolku.