Ohlášky na neděli 31. 3. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 31. 3. do 7. 4. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Jaroslava Zachu, manželku,
rodiče a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Pondělí velikonoční 7.45 Za živou a + rodinu Koumarovu, Běhalovu,
za Václava Potočku a za mír ve světě
8.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
9.30 Mše sv. v Kozlově
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově
Út Úterý velikonoční 18.00 Za Marii Holubovu, manžela, dva syny
a sestru Anastázii
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Středa velikonoční 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Čtvrtek velikonoční 9.00 Za kněze a za nová kněžská povolání
Setkání kněží z jihlavského děkanství v Lukách
Pátek velikonoční 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Annu a Františka Böhmovy,
rodiče a sourozence
So Sobota velikonoční 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 2. neděle velikonoční

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7.45 Za babičku Annu, manžela, syna a dcery
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli k důstojné oslavě velikonočních svátků.

 

  • Taktéž děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do sbírky této neděle, která je určena na opravy ve farnosti. Sbírka příští neděle je na charitu.

 

  • Dnes (v neděli 31. března) a zítra v 15 hodin zveme ke společné modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství.

 

  • POZOR!!! Od 1. dubna platí letní pořad bohoslužeb.

 

  • Na úterní mši sv. je možné donést postní pokladničky a osení, které dětem vyrostlo ze zrníček, které dostali o 5. neděli postní.

 

  • Tento pátek je první pátek v měsíci. Po mši sv. bude následovat modlitba litanií a adorace moderovaná Komunitou Emmanuel.

 

  • Příští neděli ve 12 hodin budou křtiny Sofie Bartuškové z Luk.

 

  • Prosíme o obsazení posledních služeb o adoračním dnu farnosti, který bude 11. dubna. Arch k zápisu je stále na stolku za lavicemi.