Ohlášky na neděli 31. 7. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31. 7. do 7. 8. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 18. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Otu Martense
a za živou a zemřelou rodinu Krňoulovu
a Martensovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka
sv. Alfonsa Marie z Liguori,
biskupa a učitele církve
   
   
Út  
19.00 Úmysl mše sv. je volný.
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka
sv. Jana Marie Vianneye, kněze
7.30 Úmysl mše sv. je volný.
   
Nezávazná památka
Posvěcení římské baziliky
Panny Marie
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Libora Musila
So Svátek Proměnění Páně 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 19. neděle v mezidobí 7.45 Za Robina Kalistu a Boží milosrdenství
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Tento pátek je prvním pátkem měsíce srpna. Po mši svaté bude následovat krátká pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

 

  • Příští neděli se bude konat sbírka na opravy kostela v Petrovicích.

 

Ohlášky manželství:

Šimon Trnka z Nových Domků a Markéta Brychtová z Luk nad Jihlavou si udělí dne 13. srpna 2022 v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.