Ohlášky na neděli 4. 7. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 4. 7. do 11. 7. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 14. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Zdeňka Solaře a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Slavnost sv. Cyrila a Metoděje,
patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
7.45 Za Marii Vochyánovou,
Josefa Póla a rodinu Pólovu
9.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Út Nezávazná památka
sv. Marie Gorettiové, panny a mučednice
   
19.00 Úmysl mše sv. je volný.
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   7.30 Úmysl mše sv. je volný.
   
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Josefa Brancuzského a celou rodinu
So   13.00 Svatba Tomáše Bilky a Denisy Čápové
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 15. neděle v mezidobí 7.45 Za manžele Holubovy, duše v očistci
a celou živou rodinu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Při mimořádné sbírce na pomoc postiženým tornádem se minulou neděli vybralo v Lukách a v Petrovicích 42.640,- Kč. Všem dárcům děkujeme.

 

  • Sbírka této neděle je na bohoslovce.

 

  • Začínají nám tábory. Pamatujme na jejich šťastný průběh ve svých modlitbách. Díky.

 

  • Srdečně zveme na benefiční koncert kapely Listověj, který se uskuteční v neděli 18. července od 15 hodin v kostele v Petrovicích. Výtěžek koncertu bude věnován na opravu střechy petrovického kostela. Více informací najdete na nástěnce.

 

  • Moc děkujeme všem, kdo se zapojili do sobotní brigády na farním dvoře. Podařilo se vyštětovat cestu a odklidit velké množství starého nepořádku. Po svátcích by se měl navážet štěrk a následně se začnou betonovat obrubníky. Brigádníci se opět mohou hlásit u Antonína Šeda (tel. 737 711 416).