Ohlášky na neděli 4. 9. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 9. do 11. 9. 2022

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 23. neděle v mezidobí 7.45 Za Jana Zvěřinu, živou rodinu a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
   
Út  
  MŠE SV. NENÍ.
St      
  MŠE SV. NENÍ.
Čt Svátek Narození Panny Marie   MŠE SV. NENÍ.
   
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za nemocné a trpící
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 24. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Dobrovolnou, Svobodovu a Hlávkovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Sbírka této neděle je určena na opravy kostela v Petrovicích.
  Všem dárcům děkujeme.

 

 • Na stolku za lavicemi je možné si vyzvednout přihlášky do náboženství. Přihlášku vyplňují pouze žáci prvních tříd a ti, kdo ještě do náboženství nechodili. Děkujeme všem, kdo už přihlášku odevzdali. Výuka náboženství začne v týdnu od 12. září.

 

 • V letošním roce bude také zahájena příprava na biřmování. Zájemci se mohou hlásit do konce září osobně u otce Jakuba.

 

 • Od 2. do 10. září je otec Jakub na dovolené. Mše svaté od úterý do čtvrtka jsou zrušené. Páteční bohoslužby bude slavit otec Bohdan. Pokud by někdo v těchto dnech potřeboval domluvit pohřeb, kontaktujte, prosím, pana kostelníka Pavla Smejkala (tel.: 721 560 434).

 

 • Na první mši svatou se zaměřením pro děti se po prázdninách můžete těšit v úterý září od 18 hodin. Všechny děti i rodiče jsou srdečně zváni.

 

 • Již s předstihem zveme na tzv. Večer Božího milosrdenství, který se uskuteční v Lukách
  v pátek 23. září od 18 hodin. Během přibližně hodinového programu zazní chvály, svědectví
  a krátká promluva. V průběhu celého večera bude možné poprosit o přímluvnou modlitbu, požehnání nebo svátost smíření. Programem nás provede Komunita Emmanuel z Brna. Večer je určen i těm, kteří do kostela nechodí, ale hledají ztišení či modlitební podporu v těžké chvíli.