Ohlášky na neděli 5. 11. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 5. 11. do 12. 11. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 31. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, jejich děti,
duše v očistci a za rodinu Hosovu a Jadrných
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Pobožnost za zemřelé (hřbitov)
Po    
Út    
18.00 Za rodinu Netrdovu, Hanákovu, Oulehlovu
a za duše v očistci
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek Posvěcení
lateránské baziliky
   
 
Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za rodinu Kremláčkovu, Koukalovu a Brabencovu
So Památka sv. Martina, biskupa 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 32. neděle v mezidobí 7.45 Za Alžbětu Smejkalovu, manžela, rodiče
a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Dnes (5. listopadu) odpoledne zveme k pobožnosti za naše zemřelé, která začne
  na hřbitově ve 14.30 hodin.

 

 • Až do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 • Společné udělování svátosti nemocných bude tento pátek 10. listopadu při mši sv.
  v 18 hodin. Prosím, nabídněte pomoc nemocným a starším lidem, aby se mohli na tuto bohoslužbu dostat. (V neděli se po mších svatých v Lukách už svátost nemocných společně slavit nebude. Využijte, prosím, páteční termín.)

 

 • V pátek 10. listopadu bude od 16.30 na kaplance další schůzka ministrantů.

 

 • Příští sobotu 11. listopadu budou v našem farním kostele v 10.30 křtiny Michaela Číhala z Luk a v 11 hodin budou křtiny Ladislava Navrkala ze Svatoslavi.

 

 • Příští neděli (12. listopadu) srdečně zveme na farní kavárnu, která bude od 15 do 17 hodin na faře. Před ní zveme na modlitby rodin, které budou od 14.30 v kostele.

 

 • Srdečně zveme také na pěší pouť za svobodu, která se uskuteční 17. listopadu. Více informací najdete na nástěnce a zde (po kliknutí se zvětší):