Ohlášky na neděli 5. 5. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 5. 5. do 12. 5. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 6. neděle velikonoční 7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy,
rodiče a sourozence
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka
18.00 Májová pobožnost
Út   18.00 Za Marii a Josefa Kolářovy
a živou a + rodinu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí    
18.00 Májová pobožnost
Čt SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

(doporučený svátek)

18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.00 Za farníky
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Májová pobožnost
19.00 Za Marii Číhalovu, rodiče Číhalovy a Kalendovy
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 7. neděle velikonoční 7.45 Za rodinu Matějíčkovu, Cahovu
a duše v očistci
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka této neděle je na podporu pronásledovaných křesťanů.
    Díky za vaše dary.

 

  • Srdečně zveme na májové pobožnosti, které budou tento týden v pondělí a ve středu v 18 hodin, v pátek v 18.30 a v neděli hned po ranní mši svaté.

 

  • V sobotu 11. května se vydáme na pouť do Neratova a Litomyšle. Máme stále volná místa. Hlaste se u Markéty Brestovské. Kontaktní telefon a další informace k programu najdete na plakátu: plakát – pouť do Neratova a Litomyšle

 

  • Ve čtvrtek (9. května) oslavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Mše svaté budou v 18 hodin ve Studnicích a v 19 hodin v Lukách. Je to doporučený svátek. Tímto dnem také začíná modlitební příprava na slavnost Seslání Ducha svatého, tzv. svatodušní novéna. Letos bude po celých devět dní opět možnost sejít se k modlitbě zde v kostele spolu s bratry a sestrami z Komunity Emmanuel. Modlitba spojená s eucharistickou adorací bude trvat asi tři čtvrtě hodiny a bude se konat každý den od 10. do 18. května od 18.45 hodin. Pouze oba pátky bude modlitba začínat až po skončení mše svaté, přibližně v 19.45 hodin. Všichni jste srdečně zváni. SVATODUŠNÍ_NOVÉNA

 

  • Příští neděli 12. května ve 12 hodin budou zde v Lukách křtiny Ondřeje Kafuňka z Radošova.

 

  • Blíží se diecézní setkání mládeže, které bude 18. května v Třebíči. Zájemci se mohou registrovat do 12. května na adrese mladez.biskupstvi.cz/dsm/ V Lukách bude zastavovat zvláštní autobus. Kdo by jím chtěl jet, hlaste se otci Jakubovi.

 

  • Čeká nás další brigáda na kaplance. Budeme bourat verandu a podávat tašky na střechu. Sraz v pátek 10. května v 16 hodin.