Ohlášky na neděli 6. 11. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 11. do 13. 11. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 32. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Evu Pikolonovou a za celý jejich rod
a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Pobožnost za zemřelé (hřbitov)
Po  
   
Út    
18.00 Za živou i + rodinu Netrdovu, Hanákovu
a Oulehlovu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Svátek
Posvěcení lateránské baziliky
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
7.30 Za + Karla Lorence, manželku, syna, dvě dcery
a za duše v očistci
   
Památka sv. Martina, biskupa 17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za manžela, rodiče a jejich děti
So Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 33. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Vondrákovu, Andělovu, Hosovu, rodinu Jadrných, jejich děti a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Musilovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Dnes (6. listopadu) odpoledne zveme k pobožnosti za naše zemřelé,
  která začne na hřbitově ve 14.30 hodin.

 

 • Až do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 • V úterý v 18 hodin opět zveme na mši sv. pro děti.

 

 • Společné udělování svátosti nemocných bude tento pátek 11. listopadu
  při mši sv. v 18 hodin. Prosím, nabídněte pomoc nemocným a starším lidem, aby se mohli na tuto bohoslužbu dostat.

 

 • Všechny lektory srdečně zveme na setkání, které se uskuteční v sobotu 12. listopadu
  od 14 hodin v kostele.

 

 • Příští neděli 13. listopadu budou v našem farním kostele od 12 hodin křtiny Amálie Reidl z Jihlavy.

 

 • Sbírka příští neděle bude určena na podporu katolických médií.

 

 • Srdečně zveme na pěší pouť po kostelech a kaplích našich farností,
  která se uskuteční 17. listopadu. Více informací najdete na nástěnce.