Ohlášky na neděli 6. 3. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 3. do 13. 3. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 1. neděle postní 7.45 Za Marii a Vladimíra Joslovy a celý rod
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za nemocnou osobu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út      
18.00 Za Marii Čermákovu, rodiče, sourozence
a rodinu Holubovu
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St   17.00 Adorace
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Na úmysl dárce a za jeho ochranu
 
  17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za zemřelé tety a strýce
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 2. neděle postní 7.45 Za Růženu Pokornou, manžela, živou rodinu
a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Milušku Krňoulovou a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka příští neděle (13. března) bude určena na Celostátní setkání mládeže, které se uskuteční 9. až 14. srpna v Hradci Králové. 13. srpna se zároveň uskuteční v Hradci Králové také setkání rodin. Více informací a přihlášky jsou k dispozici na adrese celostatnisetkanimladeze.cz.

 

  • Tuto středu (9. března) od 17 hodin zveme ke společné adoraci před Nejsvětější Svátostí.

 

  • Taktéž zveme na pobožnosti křížové cesty, které budou v pátek od 17.30
    a v neděli od 14.30 hodin.

 

  • V pátek bude pokračovat na faře postní „náboženství pro dospělé“. Začátek je po večerní mši svaté. Zazní první z cyklu tří přednášek na téma Vyznání víry.

 

  • Na stolku u východu najdete papírové pokladničky na dobrovolnou postní almužnu pro Charitu (tzv. postničky), které si můžete vzít domů. Také jsou tam k rozebrání poslední kusy Malého průvodce postní dobou.

 

  • 7. března se otec Bohdan Sroka dožívá 90 let. Bohu díky za jeho život a za jeho službu!
    (Otci Bohdanovi za naši farnost popřejeme po obou bohoslužbách v Lukách. Na přání oslavence se nekoná žádná velká oslava a nechystají se žáídné velké dary. Nejlepším darem je upřímná modlitba.)