Ohlášky na neděli 6. 6. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 6. 6. do 13. 6. 2021

 

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Slavnost Těla a Krve Páně 7.45 Za rodiče Kežlínkovy a syna
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Stanislava Dvořáka a Otto Chvojsíka
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po      
   
Út  
18.00 Za farníky
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka sv. Efréma,
jáhna a učitele církve
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
19.15 Tichá adorace
Čt 7.30 Za Alžbětu Jarošovou, manžela
a rodiče Landsmanovy
   
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodiče Dvořákovy a Sobotkovy
a Boží pomoc pro živou rodinu
So Památka
Neposkvrněného Srdce Panny Marie
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 11. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Poutní mše sv. v Bítovčicích:

Za Jarmilu a Stanislava Krčálovy
a celou rodinu

11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Příští neděli 13. června zveme na poutní mši sv. do Bítovčic, kterou budeme slavit
    od 11 hodin v kapli sv. Víta. „Velká“ mše sv. v kostele v Lukách za týden nebude.

 

  • V úterý zveme všechny děti na další „dětskou“ mši sv., při které budeme pokračovat v povídání o důležitých místech a věcech v kostele.

 

  • Ve středu od 19.15 do 19.45 hodin bude příležitost k tiché adoraci.

 

  • Studnický spolek Život pro varhany nás zve na benefiční koncert Dagmar Peckové, který se uskuteční června od 16 hodin v kostele Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích. Bližší informace najdete na nástěnce a na farním webu.

 

  • Brzy začnou práce na dláždění farního dvora. Dobrovolníci ochotní pomoci se mohou hlásit u pana Antonína Šeda (tel. 737 711 416).

 

  • Děkuji všem, kdo jste se opět zapsali na „nedělní obědy s farářem“. Případným dalším zájemcům jsou k dispozici poslední volná místa na seznamu vzadu na stolku.

 

  • Lektoři, kteří tak ještě neučinili, si mohou taktéž vzadu na stolku vyzvednout rozpis služeb na další období.