Ohlášky na neděli 6. 8. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 6. 8. do 13. 8. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Svátek Proměnění Páně 7.45 Za Otu Martense
a za živou a + rodinu Krňoulovu a Martensovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po      
   
Út Památka sv. Dominika, kněze    
19.00 Za rodiče a sourozence
St Svátek
sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice,
patronky Evropy
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
7.30 Za Josefa a Annu Litochlebovy
 
Památka sv. Kláry, panny 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodiče Kežlínkovy a syna
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 19. neděle v mezidobí


V Puklicích poutní slavnost
Nanebevzetí Panny Marie

7.45 Za Robina Kalistu a Boží milosrdenství
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích
11.00 Za Libora Musila, rodiče a prarodiče
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka této neděle je určena na opravy kostela v Petrovicích. Všem dárcům děkujeme.

 

  • Tento týden zastupuje otec Jakub na mších svatých v Kamenici. Z toho důvodu se v Lukách v úterý a v pátek před večerními bohoslužbami mimořádně nebude zpovídat. Díky za pochopení.

 

  • Otec Jakub děkuje všem, kdo se už zapsali do rozpisu „obědů s farářem“. Kdo by měl ještě zájem setkat se při nedělním obědě v novém školním roce, může se zapsat na stolku vzadu za lavicemi.

 

  • Fotky z letošních táborů najdete ZDE.