Ohlášky na neděli 7. 11. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 11. do 14. 11. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 32. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Evu Pikolonovou
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
14.30 Pobožnost za zemřelé (hřbitov)
Po    
18.00 Na úmysl dárce
Út Svátek
Posvěcení lateránské baziliky
 
18.00 Za Anežku Kubištovou
St Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve
   
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Martina, biskupa 7.30 Za Milana Bedrnu, sourozence, rodiče
a duše v očistci
   
Památka sv. Josafata,
biskupa a mučedníka
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za manžela, rodiče a jejich děti
(při mši sv. svátost pomazání nemocných)
So Památka sv. Anežky České, panny 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 33. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Josefa a Františku Ďáskovy a syny
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Dnes (7. listopadu) bude na hřbitově pobožnost za zemřelé. Začátek je ve 14.30 hodin.

 

  • V pondělí bude mimořádně slavena mše sv. v 18 hodin.

 

  • Do 8. listopadu je možno po splnění tří obvyklých podmínek (svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. Vzhledem k pokračující pandemii i letos platí, že kdo z vážných důvodů nemohl získat odpustky v minulém týdnu, může je získat až do konce listopadu. Senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů nemohou opustit své bydliště kvůli omezením spojenými s pandemií, mohou získat odpustky na dálku. Stačí, pokud se v modlitbě spojí se společenstvím církve, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a s úmyslem splnit, jakmile to bude možné, i další podmínky (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a před obrazem Pána Ježíše nebo Panny Marie se pomodlí za zesnulé.

 

  • V úterý v 18 hodin opět zveme na mši sv. pro děti.

 

  • Společné udělování svátosti nemocných bude tento pátek 12. listopadu při mši sv. v 18 hodin. Prosím, nabídněte pomoc nemocným a starším lidem, aby se mohli na tuto bohoslužbu dostat.

 

  • Srdečně zveme na pěší pouť po kostelech a kaplích našich farností, která se uskuteční listopadu. Více informací najdete na: walking_pilgrimage_2021_poster_A3