Ohlášky na neděli 7. 4. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 7. 4. do 14. 4. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 2. neděle velikonoční
NEDĚLE BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ
7.45 Za babičku Annu, manžela, syna a dcery
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po SLAVNOST
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
 
19.00 Za Josefa Vaňka, manželku, sourozence
a za duše v očistci
Út 14.00 Pohřeb pana Richarda Procházky
18.00 Za dar zdraví pro syna, za ochranu Panny Marie
a na poděkování za přijatá dobrodiní
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Památka sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka
7.30 Úmysl mše sv. je volný.
  8.00 – 19.00 – Adorační den v Lukách
  14.00 – 18.00 – Adorační den
ve Vysokých Studnicích
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za rodiče, tety, strýce a sestřenici
So 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 3. neděle velikonoční 7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy,
rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Ve čtvrtek 11. dubna nás čeká adorační den farnosti. Je to součást modlitebního řetězce farností, kdy je celý den kostel otevřený a kdy se společně klaníme Kristu v Nejsvětější Svátosti oltářní, prosíme za naši diecézi, za naše rodiny a za kněžská povolání.
    Příležitost k adoraci bude od 8 do 19 hodin. Od 18.30 bude společné zakončení adorace. Díky všem, kdo se zapsali do adorační služby.

 

  • Ve Studnicích pak proběhne adorační den v pátek 12. dubna od 14 do 18 hodin.

 

  • Další schůzka ministrantů bude v pátek od 17.30 na kaplance.

 

  • Mládež zveme na setkání po páteční mši sv. na faře.

 

  • Příští neděli (14. dubna) srdečně zveme na farní kavárnu, která bude od 15 do 17 hodin na faře. Před ní zveme na modlitby rodin, které budou od 14.30 v kostele.

 

  • Srdečně zveme taktéž na výlet rodin na Křemešník, který chystáme na středu 1. května. Zapisovat se můžete na stolku za lavicemi.

 

 

  • Na nástěnce vpravo od hlavního vchodu najdete QR kódy, prostřednictvím kterých můžete přispívat na účet naší farnosti, pokud by to pro vás bylo pohodlnější než přispívat hotově do sbírky při mši sv. V případě mimořádné sbírky (jako je třeba dnešní sbírka na Charitu) napište do zprávy pro příjemce, na jaký účel chcete konkrétně přispět.