Ohlášky na neděli 7. 5. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 7. 5. do 14. 5. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 5. neděle velikonoční 7.45 Za farníky
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodiče Lifkovy, Brtnických a sourozence
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Nezávazná památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí 18.00 Májová pobožnost
Út 18.00 Za Jindřišku Horkou, manžela, sestru a rodiče
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St   18.00 Májová pobožnost
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   7.30 Za Marii Číhalovu, rodiče Číhalovy a Kalendovy
Nezávazná památka
sv. Pankráce, mučedníka
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.30 Májová pobožnost
19.00 Za Marii a Josefa Kolářovy a celou rodinu
So Nezávazná památka
Panny Marie Fatimské
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 6. neděle velikonoční 7.45 Za živou i zemřelou rodinu Nováčkovu
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Boženu a Jaroslava Chlupovy z Předboře
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

 • Sbírka této neděle je určena na opravy kostela v Petrovicích. Všem dárcům děkujeme.

 

 • Za týden bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům.

 

 • Příští neděli (14. května) se také můžete těšit na další farní kavárnu, která bude
  od 15 do 17 hodin na faře. Před ní od 14.30 hodin proběhnou v kostele modlitby rodin.

 

 • Srdečně zveme na májové pobožnosti, které budou tento týden v pondělí a ve středu
  v 18 hodin, v pátek v 18.30 a příští neděli hned po ranní mši svaté.

 

 • Na stolku za lavicemi máte poslední možnost se přihlásit na výlet rodin s dětmi do Znojma, který plánujeme na 13. května.

 

 • Otec biskup Pavel zve na diecézní setkání mládeže, které bude také května v Žarošicích. Bližší informace a přihlášky najdete na webu mladez.biskupstvi.cz/dsm/ Z Třeště bude vypraven autobus. Kdo by jej chtěl využít, ať se přihlásí u otce Jakuba.

 

 • 11. června nás čeká další Farní den. Už teď se můžeme těšit, zvát hosty a modlit se za příhodné počasí. Bližší informace budou v dalších ohláškách.