Ohlášky na neděli 7. 7. 2024

POŘAD BOHOSLUŽEB
v týdnu od 7. 7. do 14. 7. 2024

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 14. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za + rodinu Nahodilovu a Pokorných
a duše v očistci
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po      
 
Út  
19.00 Za Josefa Brancuzského a celou rodinu
St      
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy  
 
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Marii Vaňkovou, manžela, sourozence
a duše v očistci
So   18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 15. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka a Blaženu Koukalovy, rodiče
a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka této neděle je na opravy ve farnosti. Díky za vaše dary.

 

  • Moc děkujeme všem, kdo přispěli ke zdárnému průběhu pouti v Petrovicích. Zvláštní dík patří „sedmi statečným“, kdo se zapojili do úklidu a výzdoby kostela, varhanici, ministrantovi
    i všem poutníkům a poutnicím.

 

  • Pokračují farní tábory. Pamatujme, prosím, na táborníky v modlitbě.