Ohlášky na neděli 8. 1. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 1. do 15. 1. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Svátek Křtu Páně 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Valíkovu, Karafiátovu a Ďáskovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út  
18.00 Za rodinu Musilovu, Vondrákovu a celou přízeň
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Na úmysl dárce
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Věru Číhalovu, rodiče, sestry
a neteře Pavlu, Jarku a Jiřku
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 2. neděle v mezidobí 7.45 Za manžele Kubelkovy, jejich rodiče a celý rod
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Touto nedělí končí doba vánoční.

 

  • V pondělí (9. ledna) se budou uklízet vánoční stromky. Prosíme dobrovolníky ochotné pomoci, aby přišli v 16 hodin do kostela.

 

  • Další setkání ministrantů bude tento pátek (13. ledna) od 16.30 na kaplance.

 

  • Připomínáme, že již byl zahájen předprodej vstupenek na farní ples, který se uskuteční
    v sobotu 21. ledna od 19.30 hodin v sokolovně. Vstupenky si můžete zakoupit u Lukáše Koloucha. Jste všichni srdečně zváni. Zároveň již nyní děkujeme za jakoukoli podporu plesu.

 

  • Děkujeme všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky, i těm, kdo do ní přispěli.