Ohlášky na neděli 8. 10. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 8. 10. do 15. 10. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 27. neděle v mezidobí 7.45 Za Františka Treteru, celý rod a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Miladu a Bohumila Sobotkovy,
oboje rodiče a celý rod
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po    
   
Út    
18.00 Za kněze Aloise Kežlínka, Bedřicha Wražinu
a Jindřicha Hladíka
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka
sv. Jana XXIII., papeže
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Nezávazná památka
sv. Radima, biskupa
7.30 Za farníky
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Jiřího Ondráčka
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 28. neděle v mezidobí 7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu, Marii Záškodovu,
Leona Stavovčíka a duše v očistci
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Sbírka této neděle je určena na pokrytí odvodů za naši farnost do diecézního Fondu PULS. Všem dárcům děkujeme. Kdo by nestihl přispět dnes, klidně svůj příspěvek může vložit do sbírky příští neděle. Za jednoho dospělého odvádí farnost ročně 480,- Kč.

 

  • Zveme na modlitby rodin, které se budou konat dnes (8. října) od 14.30 v našem kostele.

 

  • V pondělí a v úterý bude otec Jakub na praxích v léčebně dlouhodobě nemocných. Zastupovat bude otec Bohdan. Úterní výuka náboženství ve škole bude taktéž zajištěna.

 

  • V pátek 13. října po večerní mši svaté zveme starší žáky (od 7. třídy výš) a studenty na kaplanku na společenství mládeže. Těšit se můžete na krátkou katechezi, modlitbu i hry.