Ohlášky na neděli 8. 5. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 5. do 15. 5. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 4. neděle velikonoční

 

Neděle Dobrého pastýře

7.45 Za Miroslava a Boženu Kremláčkovy,
rodiče a sourozence
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po 18.00 Májová pobožnost
Út   18.00 Za Marii Číhalovu a rodiče Číhalovy a Kalendovy
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
18.00 Májová pobožnost
Čt 7.30 Za Jana a Julii Ryčkovy, rodiče a sourozence
Nezávazná památka
Panny Marie Fatimské

18.30 Májová pobožnost

15.00 Pohřeb paní Marie Pytlíkové
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Jana Vondráka a celou rodinu
So Svátek sv. Matěje, apoštola 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 5. neděle velikonoční 7.45 Za rodiče Kubelkovy a Kabelkovy
8.30 Májová pobožnost
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Tuto neděli (8. května) je možné přispět do kasičky u východu z kostela na adopci na dálku.

 

  • Zveme na májové pobožnosti, které budou tento týden v neděli po ranní mši svaté, v pondělí a ve středu v 18 hodin a v pátek v 18.30.

 

  • V úterý 10. května po večerní mši svaté proběhne na faře setkání pastorační a ekonomické rady farnosti.

 

  • V pátek 13. května zveme ministranty na další schůzku. Sraz bude v 17.30 na kaplance.

 

  • Příští neděli 15. května bude mít opět otevřeno farní kavárna. Tentokrát nás najdete od 14.30 do 17 hodin mimořádně v prostorách kaplanky.

 

  • 5. června nás čeká další Farní den. Už teď se můžeme těšit, zvát hosty a modlit se za příhodné počasí. Bližší informace budou v dalších ohláškách.

 

  • Jak všichni víme, k faře patří poměrně velká zahrada. Na její údržbě se v současné době podílí poměrně malá skupina farníků a v posledním roce se ukázalo, že by bylo potřeba tuto skupinu aspoň trochu rozšířit. Prosíme tedy dobrovolníky ochotné pomoci s péčí o farní zahradu, aby se zapsali na list vzadu na stolku. Jednalo by se o pomoc s pravidelným sekáním trávy a s dalšími sezónními pracemi, jako je např. odvoz padaných jablek nebo ostříhaných větví apod. Čím více lidí se napíše, tím méně často na ně vyjde služba.