Ohlášky na neděli 8. 8. 2021

POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 8. 8. do 15. 8. 2021

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 19. neděle v mezidobí 7.45 Za Robina Kalistu a Boží milosrdenství
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy  
   
Út Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
 
19.00 Za těžce nemocnou maminku
a živou a + rodinu Brunovu
St Památka sv. Kláry, panny  
 
Čt  
18.00 !!!
Mše sv. ve Vysokých Studnicích
  18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za celou rodinu, za uzdravení kamaráda
a za Boží milosrdenství pro celou farnost
So Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

(Večer: vigilie slavnosti
Nanebevzetí Panny Marie)

18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 7.45 Za rodinu Šanderovu, Brožovu,
Leona Stavovčíka a duše v očistci
9.30 Poutní mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Od 7. do 14. srpna je o. Jakub na dovolené. Bohoslužby v týdnu bude slavit o. Bohdan. Pokud bude v tyto dny potřeba zařídit pohřeb, obraťte se, prosím, na o. Štěpána Tichého z farnosti
    u kostela sv. Jakuba v Jihlavě (tel.: +420 602 442 550).

 

  • Až do příštího pondělí pokračuje skautský tábor. Pamatujme na všechny táborníky ve svých modlitbách.

 

Ohlášky manželství:

Vít Dvořák a Kateřina Brestovská, oba z Luk nad Jihlavou, si udělí dne 21. srpna 2021 ve farním kostele Nejsvětější Trojice ve Vysokých Studnicích svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.