Ohlášky na neděli 9. 1. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 1. do 16. 1. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne Svátek Křtu Páně 7.45 Za Jaroslava Kubelku, manželku a bratry
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
 
Út      
18.00 Na poděkování za přijatá dobrodiní
a za další pomoc a ochranu Panny Marie
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt    7.30 Za dar uzdravení a za duše v očistci
 
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za Františka Musila, dvoje rodiče a celou rodinu
So 17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 2. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Valíkovu, Karafiátovu a Ďáskovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Touto nedělí končí doba vánoční.

 

  • V pondělí (10. ledna) se bude uklízet vánoční výzdoba. Prosíme dobrovolníky ochotné pomoci, aby přišli v 16 hodin do kostela.

 

  • Po úterní mši sv. se koná v kostele setkání rodičů dětí, které se připravují na první svaté přijímání.

 

  • Děkujeme všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky, i těm, kdo do ní přispěli.