Ohlášky na neděli 9. 10. 2022

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 10. do 16. 10. 2022

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 28. neděle v mezidobí 7.45 Za Martina a Františku Čermákovy,
sourozence a dcery
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Na úmysly účastníků Večera Božího milosrdenství
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po  
   
Út Nezávazná památka
sv. Jana XXIII, papeže
 
18.00 Za + rodinu Nahodilovu a Pokorných
a dvoje rodiče
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Nezávazná památka
sv. Radima, biskupa
 
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt 7.30 Za farníky
   
17.00 Mše sv. v Bítovčicích
18.00 Za rodiče Karla a Martu Hejkalovy a ostatní příbuzné
So Památka
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
17.00 Mše sv. v Kozlově
18.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 29. neděle v mezidobí 7.45 Za Josefa Bartuška, dvoje rodiče a celý rod
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Srdečně zveme na koncert kapely Listověj, který se uskuteční dnes (9. října) od 15 hodin v kostele ve Vysokých Studnicích. Výtěžek z dobrovolného vstupného bude určen na opravu studnických varhan.

 

  • Hlášení pro lektory: Vyzvedněte si, prosím, na stolku u východu nový rozpis lektorských služeb. Díky za dosavadní službu a těšíme se na další spolupráci.

 

  • Po prázdninové pauze budou obnoveny kreativní workshopy na kaplance. První se uskuteční příští pátek 14. října v 16.00 hodin. Workshopy jsou určeny pro dívky od 12 do 19 let. Při každém setkání si mohou vyzkoušet různé výtvarné techniky, ale především se spolu setkat
    a popovídat si o zajímavých tématech. Na případné zájemkyně se budou těšit Káťa Dvořáková, Eliška Svobodová, Eva Dvořáčková a Peťa Munduchová. Více informací k prvnímu workshopu naleznete na plakátu ve vývěsce.

 

  • V sobotu 15. října ve 13 hodin budou v našem farním kostele křtiny
    Anny Bilkové z Bítovčic.

 

Ohlášky manželství:

Luděk Bartušek a Jana Javůrková, oba z Luk nad Jihlavou, si udělí dne 22. října 2022 v našem farním kostele svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.