Ohlášky na neděli 9. 4. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 4. do 16. 4. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7.45 Za Františka a Boženu Brabencovy,
rodiče a sourozence
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za farníky
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po Pondělí velikonoční 7.45 Za Josefa Ďáska a manželku
8.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
9.30 Mše sv. ve Velkém Beranově
9.30 Mše sv. v Kozlově
Út Úterý velikonoční 18.00 Za živou a + rodinu Netrdovu,
Hanákovou a Oulehlovou
(Mše sv. se zaměřením pro děti)
St Středa velikonoční 18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt Čtvrtek velikonoční 9.00 Na poděkování za 80 let života a za duše v očistci
Setkání kněží z jihlavského děkanství v Lukách
Ne Pátek velikonoční 18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Annu a Františka Böhmovy,
rodiče a sourozence
So Sobota velikonoční 18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 2. neděle velikonoční

 NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za otce Jiřího a syna Jiřího Ondráčkovy
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Děkujeme všem, kdo jakkoli přispěli k důstojné oslavě velikonočních svátků.

 

  • Taktéž děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do sbírky této neděle, která je určena na opravy v Petrovicích.

 

  • Dnes (v neděli 9. dubna) a zítra v 15 hodin zveme ke společné modlitbě
    Korunky k Božímu milosrdenství.

 

  • Na úterní mši sv. je možné donést postní pokladničky.

 

  • Připomínáme, že stále je možné se přihlašovat u pana Stanislava Blažka (tel.: 608 453 729) na pouť na Turzovku a Velehrad, která se koná 1. května.