Ohlášky na neděli 9. 7. 2023

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 9. 7. do 16. 7. 2023

Den Liturgická oslava Čas Bohoslužby
Ne 14. neděle v mezidobí 7.45 Za živou a + rodinu Petrovu
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za Zdenu Fischerovou a celou rodinu Fischerovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Po      
   
Út Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
 
19.00 Úmysl mše sv. je volný.
St  
18.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích
Čt   7.30 Za Marii Vaňkovou, sourozence
a za duše v očistci
 
Nezávazná památka
bl. Hroznaty, mučedníka
18.00 Mše sv. v Bítovčicích
19.00 Za Josefa Brancuzského a celou rodinu
So Památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve
18.00 Mše sv. v Kozlově
19.00 Mše sv. ve Velkém Beranově
Ne 15. neděle v mezidobí 7.45 Za farníky
9.30 Mše sv. v Puklicích
11.00 Za rodinu Brychtovu a Beránkovu
11.00 Mše sv. ve Vysokých Studnicích

 

  • Moc děkujeme všem, kdo přispěli k vytvoření pěkné atmosféry při pouti v Petrovicích. Zvláštní dík patří všem, kdo se zapojili do úklidu a výzdoby kostela, varhanici, ministrantům
    i všem poutníkům a poutnicím.

 

  • Příští neděli ve 12 hodin budou v našem kostele křtiny Barbory Báčové z Luk.

 

  • Pokračují farní tábory. Pamatujme, prosím, na táborníky v modlitbě.

 

  • Vzadu za lavicemi jsou k vyzvednutí krabičky od buchet, které jsme dostali na Farní den.